Onderzoek naar medicijnen tegen de ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 1A
Lopend

Onderzoek naar medicijnen tegen de ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 1A

Het middel PXT3003 bestaat uit een combinatie van 3 bestaande medicijnen: naltrexon, baclofen en sorbitol. Het middel geeft een verlaging van het PMP22-eiwit. Het zou daardoor op de langere termijn een gunstig effect kunnen hebben op het ziektebeloop bij Charcot-Marie-Tooth type 1A (CMT1A).

Achtergrond

Deze grote internationale, multicenter studie wordt verricht in aanvulling op een eerdere grote studie naar het middel PXT3003. Dat was een internationaal multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek van 15 maanden. Twee dosisniveaus (hoogste dosis gebruikt in de eerdere studie en tweemaal die dosis) van PXT3003 in vergelijking met placebo (zonder werkzame stof) werden getest bij 323 lichte tot matige CMT1A-patiënten. Deelnemers kwamen uit 29 centra in Europa, waaronder Nederland, de Verenigde Staten en Canada. Vanwege een onverwacht formuleringsprobleem bij de hoge dosis, werd deze behandelarm voortijdig stopgezet. Er werd een herzien statistisch analyseplan ontwikkeld om rekening te houden met het grote aantal ontbrekende gegevens als gevolg van het staken van patiënten in deze behandelarm. De hoogste dosering toonde bemoedigende werkzaamheidsgegevens door gebruik te maken van de Overall Neuropathy Limitation Scale (ONLS). Dit is een bekende en eerder onderzochte schaal die functionele beperkingen meet. Naar aanleiding van het formuleringsprobleem dat zich voordeed, hebben bureaus van de Verenigde Staten en in de Europese Unie, die toezicht houden op de ontwikkeling, evaluatie en veiligheid van geneesmiddelen (EMA en FDA), verzocht om een aanvullende studie uit te voeren om de werkzaamheid en veiligheid van PXT3003 te bevestigen.

Doel

Beoordelen van werkzaamheid en veiligheid van het middel PXT3003 bij CMT1A.

Stand van zaken

Internationaal loopt de inclusie van deelnemers nog. In het Amsterdam UMC, locatie AMC, zullen rond de 10 deelnemers geïncludeerd worden.

Planning

De inclusie van deelnemers loop nog. Deze deelnemers zullen 15 maanden worden vervolgd.

 

Blijf op de hoogte van het onderzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames